ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Υδραυλικές Εργασίες

Γαμβέτα 38, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 41
Τηλ.: 2310 848133
Κιν. 6977 257475
E-mail: achillesgalaxy@yahoo.gr